A Kőszegi - hegység  nemkarsztos barlangjainak listája a barlangnevek alfabetikus sorrendjében
Alphabetic List of 
the Non-karstic Cave Names in the Kőszegi Mountains
Die alfabetische Reihenfolge der Namen der Nichtkarsthöhlen im Günsengebirge
 
                                                 az áttekintő térképhez                                                                               az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                                              to the index map                                                                                     to the tables of the index map   

           kattinson a kiválasztott barlang részletes térképének lapszámára:    1     2    3    4    5    6    7  8    
           click  on the index map page of the selected  cave:


     

            
                                                                     * a részletes térképlapszámaa területi áttekintő térképen     
                                                                             * the page number of the detailed map on the regionalindex map
                                                                                     * dieNummer derdetailliertenKarte auf der regionalen Übersichtskarte

  Fényképek   Photographs                                          Barlangtérképek  Cave Surveys                           Leírás Description
  vissza a nyitó térképhez return to the Start Map