A Kőszegi - hegységbarlangjai
  Caves of the Kőszegi Mountains
Höhlen des Günsengebirges

  A barlangtérképek listája ( a barlang bejáratát feltüntető  térkép lapszámával)
   List of the Cave
Surveys (with the Page Number of the Map  showing the Cave Entrance)
   
                      az áttekintő térképhez              a barlangnevek alfabetikus  listájához        az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                                      to the index map                       to the alphabetic list of cave names            to the tables of the index map        
 

vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map