A Kőszegi - hegység barlangjai
  Caves of the Kőszegi Mountains
Höhlen des Günsengebirges

  A fényképek listája ( a barlang bejáratát feltüntető  térkép lapszámával)
   List of the
Photographs (with the Page Number of the Map showing  the Cave Entrance)

                              az áttekintő térképhez              a barlangnevek alfabetikus  listájához        az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                                      to the index map                        to the alphabetic listof cave names             to the tables of the index map     
 
Antarktik - fülke (3- 4. lap, Page 3.-4)
Arktik-fülke(3 - 4. lap, Page 3 - 4)
Ara-barlang  (1.lap,Page1.)
Kápolna-melletti - akna (2. lap, Page 2.)
Klafterlucke (6.lap,Page6.)
           Kleine. Beerriegelzelle (5. lap, Page 5.)           
                  Konzerves - barlang (1.lap, Page 1.)      
Kõajtós-barlang (3. lap, Page 3)
Ladera-fülke (3 - 4. lap, Page 3 - 4)
Laena-fülke (3 - 4. lap, Page3 - 4)
Óházi -barlang ( 1. lap, Page 1.) 
Öreg-bánya barlangja (2.lap,    page 2)
Vid alatti Rövid-táró (2. lap, Page 2.).
Wohnhöhle (6. lap, Page 6.)
Wolfschlucke (6. lap,Page 6.)

vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map