A Budai - hegység  nemkarsztos barlangjainak listája a barlangnevek alfabetikus sorrendjében
Alphabetic List of 
the Non-karstic Cave Names in the Budai Mountains

                                               a z áttekintő térképhez                                                                   az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                                                to the index map                                                                        to the tablesof the index mappages   
                                        
                  kattinson a kiválasztott barlang részletes térképének lapszámára:       1     2      3     4    5  
                  click  on the index map page of the selected  cave:
                                                     


                                                                                   * a részletes térkép lapszáma a területiáttekintő térképen                                                                                             * the page number of thedetailed map on the regional index map

                             Fényképek    Photographs                    Barlangtérképek    Cave Surveys                 Leírás       Description                vissza anyitó térképhez    return to the Start Map