A Budai - hegység nemkarsztos barlangjai
Non-karstic Caves of the Budai Mountains

  A fényképek listája ( a barlang bejáratát feltüntető térkép lapszámával)
  List of the
Photographs (with the Page Number of the Map showing  the Cave Entrance)

                     az áttekintő térképhez                     a barlangnevek alfabetikus listájához                     az áttekintőtérkép lapjainak táblázataihoz                                       to the index map                               to the alphabetic list of cave names                          to the tables of the index map   vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map