A Budai - hegység nemkarsztos barlangjai
Non - karstic Caves of the Budai Mountains

 
        A barlangtérképek listája
(a barlang bejáratát feltüntető  térképlapszámával)
        List of the Cave
Surveys(with the PageNumber of the Map showing  the Cave Entrance)

 
                     a z áttekintő térképhez                      a barlangnevek alfabetikus  listájához                    az áttekintő térkép lapjainaktáblázataihoz                                   to the index map                                to the alphabetic list of cave names                           to the tables of the index map  
 

vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map