to the index  map                      to the alphabetic  list  o  the cavenames             to the  tables of the index  map pages 

Tokaj-Eperjesi-hegylánc barlangjai

Valójában az egész, a magyar-szlovák határon is túlnyúló EperjesTokaji-hegylánc eddig ismert barlangjait kívánjuk bemutatni.

Az EperjesTokaji-hegylánc (Prešovsko-tokajského prohoria) az Északi-középhegységnek a Tarca-Hernád és a Tapoly-Bodrog közti, kb. 3000 km2 terület ű középtája. A hegylánc négy összefüggő hegységre tagolódik. A déli, teljes egészében Magyarországon lévő rész a Tokaji-hegység, ettől északabbra a határ két oldalán van a Szalánci-hegység (Slanské vrchy) és a Zempléni-szigethegység (Zemplinské vrchy), majd legészakabbon, teljes egészében Szlovákiában az Eperjesi-hegység (Prešovské vrchy).

A hegylánc magyarországi része az 5500-as barlangkataszteri egységbe tartozik. A hegylánc meghatározó részén dominálnak a miocén kori letarolt vulkáni kúpok, denudálódott lakkolitok, romvulkánok és vulkáni felhalmozódások, csak a Zempléni-szigethegységet alkotják jóval korábbi, variszkuszi rögcsoportok. A hegysor hegységeit és a kisebb hegycsoportokat többnyire tektonikus medencék választják el.

Az EperjesTokaji-hegyláncban eddig 313 természetes barlangot (és 11 barlangnak tartott mesterséges üreget) ismertünk meg. Ezek közül  268 a Tokaji-hegységben, 20 a Szalánci-hegységben, 23 az Eperjesi-hegységben    (Szlovákiában) van. A Zempléni-szigethegységben még nem ismerünk barlangokat. A hegylánc vulkanikus  kőzetei   főként a miocén bádeni, majd a szarmata emeleteiben képződtek. Ezekben  található valamennyi barlang.

A barlangok megoszlása kőzetenként:

riolitban

34

pl.: Smirgli-barlang

riodácitban

15

Kajla-barlang

amfibol dácitban

12

Regéci-vár barlangja

perlitben

6

Lackó-barlang

riolittufában

24

Fuló-hegyi Nagy-barlang

andezitben

210

Rózsa Sándor-barlang

Andezitagglomerátumban

Gejziritben                                      

11

  1

Jaskyňa ”T”

Bot-kői - geiziritüreg

313 db

A Tokaji-hegységben két szingenetikus keletkezésű barlangot ismerünk. Az egyik a fumarolakürtőként alakult Felső-barlang a sárospataki Mandulásban, a másik a gázhólyag alkotta Lapos-barlang a háromhutai Nagy-Bekecs-kőszálban.

A többi 309 barlang posztgenetikus keletkezésű. Tektonikus elmozdulás mentén alakult számos barlang, mint a háromhutai Galériás-barlang, vagy a füzéri Tárház-alatti-barlang. Több hasadék kereszteződésében képződött a háromhutai Nehéz-átjáróbarlang, a regéci Megtört-hasadék.

A hasadékbarlangok közül a legjelentősebbek a szlovákiai Nižná Kamenica (magyar nevén Alsókémény) határában található egymással összefüggő, de még össze nem járt Vitrova dzira (Szél-lyuk) és Nova Vitrova dzira (Új Szél-lyuk) aknabarlangok. A hegyoldalt alámosó patak megbontotta a kőzetrétegek egyensúlyát és a patak felé eső kőzettömeg elvált a felső részektől, majd lezökkent. Az elvált és elmozdult, valamint a helyben maradt kőzetrészek között jelentős méretű hasadékakna-rendszer keletkezett.

Az aprózódással képződött barlangok közt jelentős számban vannak azok, melyek az oldalnyomás megszűnte miatt leváló kőzetkaréjok mögött alakultak, ilyen a Rózsa Sándor-barlang, a Bárány-hegyi-barlang, a Smirgli-barlang stb.

Réteglap menti leválással szintén sok barlang alakult, mint a Lőállás-barlang, a Holyca-barlang stb.

Van jó néhány álbarlang is, pl. a Boldogk ővári-üreg, a Labirintus-barlang.

A mállással alakult barlangok közül lúgos oldással keletkeztek a legyesbényei Fuló-hegy kovás riolittufájának barlangjai, a Nagy-barlang és Kis-barlang és társai.

A barlangoknak nevezett mesterséges üregek többsége valamikor bányatáró volt.

A hegylánc több barlangjában is ismerünk képződményeket. Nevezetesek az Arany-barlang 30 cm körüli hosszú szilikátsztalaktitjai. Gazdag szilikátpizolitek alkotta díszítés van a Galériás-barlangban, a Smirgli-barlangban. Jégkéreg és jégcsapok képződnek a Telkibányai-jeges-üregben és csak +1°C-os szél süvít ki a nyár derekán az Úpätná jaskyňa (Huzatos-barlang) bejáratán.

Az Eperjes–Tokaji-hegylánc számos barlangja közül huszonnégy darab múlja fölül a 10 m-es méretet, tíz barlang pedig meghaladja a 20 m-t is, ezek az:

 1. Nova Vitrova dzira                                andezit és andezitagglomerátum     Nižná Kamenica      402     /-60 m

 2. Vitrova dzira a                                       andezit és andezitagglomerátum     Nižná Kamenica      150     /-55 m

3.

Arany-barlang

riolittufa

Tállya

50

 /+2,8 m

4.

Rózsa Sándor-barlang

andezit

Regéc

45,6

 /-13,9 m

5.

Regéci vár barlangja

riodácit

Regéc

40

 /±6,5 m

6.

Nehéz-átjáróbarlang

andezit

Háromhuta

31,5

 /±5,9 m

7.

Iván-barlang

riolit

Erdőbénye

29

 /+2,1 m

8.

Fuló-hegyi Nagy-barlang

hidrokvarcitos riolittufa

Legyesbénye

24,5

 /+3,3 m

9.

Rókás-barlang

andezit

Regéc

21,2

 /±3,6 m

10.

Veterná diera v Malej Zabrenej

andezit

Mirkovce

20,5

 /-10,5 m

A hegylánc barlangjai közül 64 db. van Regéc határában, 66 barlanggal    büszkélkedhet Fony és 54-vel Háromhuta.A magyarországi részen ismert  285 barlang összhosszúsága 1382  m, a szlovák oldal 25 barlangjának  együttes hossza  684 m (míg a 11 mesterséges üreg 1158 m-t tesz ki).

return to the Start Map