A Tokaj-Eperjesi - hegylánc barlangjai az Áttekintő Térkép lapjai szerint
Caves of the Tokaj-EperjesiMountain Chain according to the Pages of the Index Map

                                       az áttekintő térképhez                                                                     a barlangnevek alfabetikus listájához                        
                                       to the index map
                                                                          to  the alphabetic list ofthe cavenames  
                                                                                    kattintson a kiválaszott lapra
                                                                                    click  on the selected page
                 

  1. lap                                                                                                                                                                                            Page 1.


2. lap, Bükkös - hegy                                                                                                                                               Page 2. , Mount Bükkös


3. lap                                                                                                                                                                                     Page3.


4. lap,Bába - hegy                                                                                                                                                                     Page4., Mount Bába


  5. lap                                                                                                                                                                                            Page5.


6. lap, Emberkő - hegy                                                                                                                                                           Page 6.,  Mount Emberkő


7. lap,Lackó - hegy                                                                                                                                                Page7., Mount Lackó


   8. lap                                                                                                                                                                                     Page 8.


  9. lap,  Nagy-Amadé - hegy                                                                                                                                        Page 9. Mount Nagy-Amadé


10. lap, Sólyom - kő és Fekete - kő                                                                                               Page 10.,  "Sólyom - kő" and "Fekete - kő"


11. lap, Medve - kas                                                                                                                                                         Page 11., "Medve - kas"


12. lap, Péter László - völgy                                                                                                                                Page 12.,  Péter László Valley


13. lap, Farkas - dombi Kőkapu                                                                                                                 Page 13. , "Kőkapu" of Farkas Hill


14. lap, Holló - kő és Hosszú - kő                                                                                                      Page 14., "Holló-kő"and "Hosszú - kő"

15. lap, Nagy-Szarvas - kő                                                                                                                                    Page15., "Nagy-Szarvas- kő"


16. lap, Bagoly - kő                                                                                                                                                          Page 16., "Bagoly-kő"


17. lap, Nagy-Bekecs - hegy és Nagy-Bekecs - kőszál                                   Page 17., Mount Nagy-Bekecs and "Nagy-Bekecs - kőszál"18. lap, Tokár - tető, Pengő-kő és Nagy-Péter - mennykő               Page 18., "Tokár- tető"," Pengő - kő" and "Nagy-Péter - mennykő"


19. lap,Nagy-Péter - mennykő                                                                                                                     Page 19., "Nagy-Péter - mennykő"


20. lap, Nyagy-Oldal - tető és Sólyom-kő - bérc                                                           Page20., "Nagy-Oldal- tető" and "Sólyom-kő - bérc"


21. lap, Bagoly - bérc és Kis-Péter - mennykő                                                                 Page 21., "Bagoly-bérc" and "Kis-Péter - mennykő"


22. lap, Ördög - völgy és Kőkapu                                                                                                               Page22., Ördög valley and "Kőkapu"


23. lap, Ördög - völgy és Kerek - kő                                                                                                        Page 23., Ördög Valley and "Kerek - kő"


24. lap, Szivaszkála - csúcs                                                                                                                                                  Page 24., SzivaszkálaPeak


25. lap, Lapos - hegy, Mikházi - tető és Magoska - környék     Page 25., "MountLapos, "Mikházi - tető" and Surroundings of  Magoska


26. lap, Magoska - környék, Bárány - hegy, Kincses - hegy és Dmonkos-tó - tető
Page 26., Surroundins of Magoska,Mount Bárány, Mount Kincses and "Domonkos-tó - tető"


27. lap                                                                                                                                                                                     Page27.


28. lap, Kőrös - tető                                                                                                                                                               Page 28.  "Kőrös - tető"


29. lap                                                                                                                                                                                     Page29.


30. lap                                                                                                                                                                         Page 30.

31. lap,  Megyer- hegy                                                                                                                                                           Page 31., Mount Megyer


32. lap, Sárospatak, Mandulás                                                                                                                               Page 32., "Sárospatak,  Mandulás"


33. lap                                                                                                                                                                                   Page 33.


34. lap, Fuló- hegy                                                                                                                                                                     Page34., Mount Fuló


35. lap, Presovské vrchy (Eperjesi - hegység)                                                                          Page35., "Presovské vrchy" (Eperjesi Mountains)

egyszerüsitett turista térkép                                                                                                                                         simplified tourist map

                                                                                                                                                                                                     * = nem alkalmazható           * = not applicable

36. lap, Vércse -kő                                                                                                                                                   Page 36., "Vércse - kő


37. lap                                                                                                                                                                     Page 37.

38. lap, Somos                                                                                                                                                                              Page 38., "Somos"


39. lap                                                                                                                                                                      Page 39.

40. lap, Iván - kő                                                                                                                                 Page 40., "Iván-kő"   
Fényképek   Photographs           Barlangtérképek     Cave Surveys       Leírás    Description
                               a nyitó térképhez     return to the Start Map