A Vajdavár-vidék barlangjainak listája a barlangnevek alfabetikus sorrendjében
Alphabetic List of 
the CaveNames in the Vajdavár Region

                         az áttekintő térképhez                                                                                                    az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                                                              to the indexmap                                                                                                              to the tables of the index map pages                                                              
        kattinson a kiválasztott barlang részletes térképének lapszámára:    1     2    3    4   5    6
        click  on the index map page of the selected  cave:
   

 

                                                                                                          * a részletes térképlapszámaa területi áttekintő térképen                                                                                                                                               * the page numberof the detailed map on the regional index map    

Fényképek Photographs                                      Barlangtérképek  Cave Surveys       Leírás   Description
                                                       vissza a nyitó térképhez 
return to the Start Map