az áttekintõ  térképhez                 a barlangnevek  alfabetikus listájához                                az áttekintõ térkép  lapjainak  táblázataihoz

A Visegrádi-hegység nemkarsztos barlangjai

A Visegrádi-hegység az Északi-középhegység Dunántúlra esõ része. A mintegy 250 km2-nyi     hegység a Duna és a Dera-, valamint a Szentléleki-patak között     helyezkedik el. A 4900-as barlangkataszteri egységhez tartozik. Az  eredendõen fõleg  andezit-agglomerátumból és andezittufából, valamint kevés andezites lávakõzetbõl álló sztratovulkáni vidéktörésekmentén feldarabolódott, ésaz így létrejöttrögök különbözõ mértékben kiemelkedtek,vagy lesüllyedtek. Ennek megfelelõen különbözõ mértékben,de általábanjelentõsen lepusztultak. A hegység legnyugatibb részénaz alapkõzet  nincs vulkáni rétegekkel takarva. Az Esztergomi-várhegyena  felszínen található a triász mészkõ települ..

A Visegrádi-hegységben eddig 100 természetes keletkezésû  nemkarsztos barlangot és hét barlangnak mondott mesterséges üreget ismertünk meg. A természetes barlangok döntõ többsége 87 db alakult andezit-agglomerátumban, 10 db andezittufában, 2 db kompakt andezitben, 1 db pedig homokkõben . A  barlangok között vannak szingenetikus képzõdmények,  mint a fumarolacsatornák alakította Mária-barlang,Csikóvári-csõbarlang, vagy az  Ablakos-barlang ésvalószínûleg a Csódi-hegyi-barlang is  szingenetikusképzõdésû, bár ezt egyértelmûen még nemsikerült  meghatározni.

A posztgenetikus képzõdésû barlangok közülelég sokféle van. Tektonikus elmozdulásmentén keletkezett. a Kolevkai-sziklaüreg,vagy a Hársas-zsomboly.Alejtõn  csúszó kõtömbökben alakult  atektonikusbarlangok a Disznós-árki-barlang és a Vasas-szakadék barlangjai. Kõzetaprózódással keletkeztek az Ötlyukú-barlang,a Kõtorony-alatti-barlang  Álbarlang a Matricás-barlang,vagy a Kecske-lyuk Erózió alkotta a  Rám-szakadékés a Karolina - árok barlangjait. A Dömörkapui-barlang az egykori bányajárat felharapózásávalalakult konzekvenciabarlang.  Az Esztergomi-várhegy dachsteinimészkövébe termálkarsztos oldódássalképzõdött üreg az azt fedõ  homokkõ határsíkjánál.Késõbb ez az üreg felharapózott, átöröklõdött a homokkõbe úgy, hogy a  mai Széchy Dénes-barlangnagyobb része már homokkõben található.       

A mesterséges üregek egy része kultikus céllalkészült a Holdvilág-árokban, más részükbányatáró a dömösi Malom-patak völgyében.

A Visegrádi-hegység 10 métert meghaladó természetes barlangjai:

1.Jéggombás – bg.                 andezitagglomerátum             Pilisszentkereszt          79 m

2. Disznós-árki-bg                   andezitagglomerátum             Pilisszentkereszt        70 /-13 m

3. Sas-kövi-barlang                 andezittufa                              Szentendre                  63 /-10 m

4. Vasas-szakadék I. sz. bg     andezitagglomerátum              Szentendre                  50 /-12 m

5. Széchy Dénes-barlang         homokkő+ mészkő                  Esztergom                   50 /±10 m

6. Apát-kút-völgyi-barlang     andezittufa                              Visegrád                      kb. 40 /+0,5 m

7. Hadiúti – bg.                       andezitagglomerátum              Dömös kb.                   33 m

8. Vasas-szakadék III. sz. bg  andezitagglomerátum             Szentendre                  29,5/-5,8 m

9. Vasas-szakadék IV. sz. bg andezitagglomerátim                Szentendre                  25 /-15 m

10. Vasas-szakadék II. sz. bg  andezitagglomerátum              Szentendre                  25 /-12,5 m

11. Ötlyulú-barlang                 andezitagglomerátum              Dömös                         18,5 /1,6 m

12. Kőtorony-alatti-barlang    andezitagglomerátum              Dömös                         16 /-4 m

13. Domini-barlang                 andezittufa                              Pomáz                         15,9/+2,8 m

14. Kolevkai-sziklaüreg          andezittufa+agglomerátum     Pomáz                         15 /-8 m

15. Dömörkapui.barlang         andezit                                    Szentendre                  13 /+2 m

16. Meleg - lyuk                     andezitagglomerátum               Dömös                        -/-12 m

17. Hársas-zsomboly               andezitagglomerátum              Visegrád                      10,5/-7 m

18. Varga-lyuk                        andezitagglomerátum              Pilisszentkereszt          10 /-10 m

19. Tűfok-barlang                   andezitagglomerátum              Esztergom                   10 /-3,7 m

A Visegrádi-hegység  100 természetes keletkezésû    nemkarsztos barlangjainak összhossza 479 m, a 7 mesterséges    üregé pedig 513 m. A hegység nemkarsztos barlangokban leggazdagabb    települései: Dömös 29, Pomáz19, Esztergom 15, Szentendre 11    barlanggal.vissza a nyitó térképhez