az áttekintõ térképhez                 a barlangnevek alfabetikus listájához                                      az áttekintõ térkép lapjainak táblázataihoz

A Velencei-hegység barlangjai

A Velencei-hegység a Dunántúli-középhegység 80 km2-es kistája a Velencei-tó és a Vértes-hegység között. Barlangkataszterileg a 4510-es egységhez tartozik. Erõsen feldarabolódott és lepusztult, széles völgyekkel tagolt, alacsony, hullámos tönkhegység. tömegét a különbözõ telérekkel (aplit, gránitporfir, kvarc) átjárt karbon kori gránit alkotja. Keleti részén hidrotermálisan elbomlott andezitagglomerátum van.

A hegységben 42 természetes keletkezésû    barlangot és 6 barlangnak nevezett mesterséges üreget ismerünk.    Tektonikus barlangok a pázmándi Zsidó-hegy andezites sziklafalában    alakult Szedres- és Hasadék-barlangok. Ugyanezen sziklafal    törmeléklejtõjében hét álbarlang is keletkezett, pl. az Endrina-,    vagy Maléza-barlangok. Az oldalnyomás megsz ûnte    miatti aprózódással alakult a már 1295-ben is említett Likas-kõ    kvarcitban. Mállással kilenc barlang keletkezett az exhumálódott    gyapjúzsákszerû gránittömbökben a hegység    nyugati részén, Pákozd határában. A leglátványosabb a Pandúr-kõ öt    barlangot (Kis-, Zsivány-, Teraszos-,Osztott-, Háromszájú-barlang)    tartalmazógránitszirtje. Ismert még a 3,3 m hosszú   Polák-hegyi-álbarlang. Löszbe mélyítettéka jelenleg 60,3 m hosszúságban    bejárható,bekúszható Báracházi-barlangot. Pázmánd határában egy 10 m mély szuffóziós löszkút található.

A természetes  keletkezésû barlangok    közül a legnagyobbak:

1.

Zsivány-barlang

gránit

Pákozd

14,5

/+4,2 m

2.

Maléza-barlang

andezitagglomerátum

Pázmánd

10,3

/+1 m

A Velencei-hegység 42 természetes keletkezésû   barlangjának együttes hossza 177 m (az öt mesterséges üreg 100 m).

vissza   a nyitó térképhez