a térképhez                                                                                                                                  a táblázathoz  

                                                                                                       A Pannonhalmi-dombság barlangja

A Pannonhalmi-dombság (vagy Sokoró) a Bakonynak alegészakabbi, attól viszonylag elkülönül kistája. kb. 240 km2-es vidék a 4414 -es barlangkataszteri területhez tartozik. Eróziós, deráziós völgyekkel elválasztott három dombsorra (Szemere, Csanak, Pannonhalma) tagolódik. A kistáj alapját miocénvégi homokkövek alkotják, a felszínt pedig többnyire pleisztocén homokos löszök borítják.

A Pannonhalmi-dombságon eddig egyetlen természetes barlangot sikerült találni. Ez a Sokorópátkától 2,5 km-rel nyugatra lev Öreg-hegyen homokos, márgás löszben kialakult 6 m hosszú Barátok várának ürege. Ezen kívül a dombság több helyén (Pannonhalma, Nyúl környékén) ismerünk még beomlott, vagy részben beomlott mesterséges üregeket, egykori barlanglakásokat is.

 vissza   a nyitó térképhez