az áttekintõtérképhez         a barlangnevek alfabetikus listájához                az áttekintõ térkép lapjainak táblázataihoz

A  Medves – Ajnácskõi-hegység barlangjai

A Medves–Ajnácskõi-hegység az Északi-középhegység tagja.Nagyobbik, kb. 300 km2-es része Szlovákiában– kisebb kb. 100 km2-es része Magyarországonvan. A magyar rész az 5223-as és az 5230-as barlangkataszteriegység egy-egy részét foglalja magába. A homokos, kavicsos hullámosra tarolt mediterrán felszínbe kétandezitlakkolit hatolt és késõbb (a pliocén, pleisztocén határán) a felszínreis mintegy száz kitörési centrumból fõleg bazaltlávaömlött. A kisebb és nagyobb bazaltfelszínek között mély eróziós völgyek képzõdtek.

Az egészhegységben 96 természetes barlangot és 8 barlangnak mondottmesterséges üreget ismerünk. A magyarországi részen37, a szlovák részen 59 barlangról tudunk. A ma létezõ barlangok legtöbbje bazaltban és egy esetben homokkõben van.Egy barlang volt andezitben (a salgótarjáni Farkas-lyuk),de azt már egy kõbánya lefejtette, egy barlang ismert riolittufában a nyolc mesterséges üreget homokkõbe, bazaltba és bazalttufába vájták.

A Medves–Ajnácskõi-hegységben több szingenetikusan képzõdött barlangot ismerünk. Gõzrobbanással keletkezett az Ebeczkého jaskyōa (Ebeczky-barlang) és a Kis-kõi-bazaltbarlang. Fumarola barlang a Studna na Ragáči (Ragácsi-kürtõ) és a Baglyas-kõi-bazaltüreg. Posztgenetikus barlangok közül bõvenakadnak tektonikus elmozdulás által létrejötthasadékbarlangok, mint a kõzetperemmel párhuzamos Ládova trhlina (Jeges-hasadékbarlang), a Nyáryho jaskyōa (Nyáry-barlang), vagy a kõzetperemre merõleges Dolna jaskyōa v Zabode (Zabodai-alsó-barlang). Sok tektonikus barlang túlfejlõdött, vagyis számos repedés mentén esett szét, így erõsen hasonlítanak a tömbközi álbarlangokra, ilyen a Skautská jaskyōa (Cserkész-barlang), vagy a Hviezdicová jaskyōa (Csillag-barlang). Aztán persze vannak valódi álbarlangok a legurult kõtömbök között,mint a Labirintová jaskyōa (Labirintus-barlang),a Zapadna sut’ova (Nyugati-görgetegbarlang). Különös genotípustképviselnek a konzekvenciabarlangok, melyek a szilvás kõiszénbányabeomlása után a fölöttelévõ bazaltban keletkeztek,ilyen a Szilvás-kõi-barlang, vagya Pók-lyuk.

A Medves–Ajnácskõi-hegységben nemcsak sok, hanem viszonylag nagy barlangok vannak. 31 barlang mérete haladja meg a 10 métert, sõt 11 bazaltbarlang még 30 méternél is hosszabb – ezek a:

1.

Stl’pova jaskyōa

Stará Basta

183 m

2.

Labirintová jasky ōa

Stará Basta

151,3 m

3.

Črepová jaskyōa

Stará Basta

81,3 m

4.

Szilvás-kõi- barlang

Rónabánya

68 m

5.

Šurický úkryt

Stará Basta

58,5 m

6.

Skautská jaskyōa

Stará Basta

53 m

7.

Sárkánytorok- barlang

Rónabánya

50,5 m

8.

Ládova trhlina

Stará Basta

46,5 m

9.

Kis-kõi-bazaltbarlang

Szilaspogony

39,6 m

10.

Pók-lyuk

Rónabánya

45 m

11.

Severná priepast’

Šurice

38 m

A hegység legtöbb barlangja, 44 darab Stará Basta határában levõ Pohánsky hrad (Pogányvár) fennsíkjának peremén található, aztán 31 barlang van a rónabányai Szilvás-kõn. A természetes barlangok együttes hossza 1440 m (és ebbõl 1010 m-t szlovákrészen találtunk).

 

  vissza  a nyitó térképhez