vissza   a nyitó laphoz   return to the Homepage

                                                                                 az Országos ÁttekintőTérképhez                             a területek táblázatához
                                                                                   to the Index Map ofHungary                                  tothe Table of the  Regions

VÁLOGATOTT IRODALOM - SELECTED LITERATURE

ALMÁDY Z. (1988): A tatai Kálvária-domb éskörnyékének   karsztjelenségei Karsztés Barlang    I. füzet, Budapest  p. 3-14

BARTALOS Gy. (1891): Egervidéki "kaptárkövek" és barlangok – Archeológiai Értesítő XI. köt. Budapest        p.140-141.

BERTALAN K. (1958): Magyarország nem karsztos eredet ű barlangjai – Karszt és BarlangkutatásiTájékoztató (jan-jún),  Budapest p.13-21.

CHOLNOKY J. (1931): Tihany,morfológiaimegfigyelések -Matematikai és TermészettudományiÉ rtesítő 48. Köt. Füzet,Budapest p. 225- 227

CSEMEGIJ. (1946-48): A tihanyi barlanglakások - Archeológiai Értesítő, Budapest, p. 396-405

DÉNES Gy. (1975): A Peskő helynévés a  tarnaleleszi Peskő barlangjai  -   Karsztés Barlang I-II. füzet,    Budapest  p.25-28

DÉNES Gy. (1996): A Pest-hegyi Arany-barlang - Proceedings of 6 th International Symposium on Pseudokarst, Galyatető  p. 117-135

DÉNES-ESZTERHÁS-GÖNCZÖL-TINN (1998): A Bükk-vidéknemkarsztos  barlangjai- kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT   ésa BI adattárában, Budapest  p. 115-270

DÖMÖTÖR S. (1937): A kenesei "Tatárlikak" - FáklyaV. évf. 4. Szám, Budapest p. 10-11

ERDÉLYI I. (1971): Pomáz - Holdvilágárok - ArcheológiaiÉrtesítő 98. Évfolyam,Budapest p. 85-91

ESZTERHÁS I. (1983):A Bakony barlangjai - in Mészáros:Bakony, Balaton-felvidék - Medicina Könyvkiadó, Budapest   p. 45-71

ESZTERHÁS I. (1984):Lista a Bakony barlangjairól - Folia musei historico-naturalis Bakonyiensis, Zirc p. 13-30

ESZTERHÁS I. (1985):A Kapolcsi Pokol-lik - Folia musei historico-naturalisBakonyiensis, Zircp. 39-42

ESZTERHÁS I. (1986):A Pulai-bazaltbarlang és környéke- Karsztés Barlang I. füzet, Budapest p. 23-32

ESZTERHÁS I. (1987):A Bakony bazaltbarlangjai - Föld ésÉg 22.Évf. 12.sz. Budapest p. 360-364

ESZTERHÁS I. (1987):A Tihanyi-félsziget barlangkatasztere- A Bakony  Természettudományi Kutatásánakeredményei 18. Köt.Zirc  p. 1-84

ESZTERHÁS I. (1988):Adatok a Cserhát nemekarsztos barlangjainak   ismeretéhez - kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvében az   MKBT ésa  BI adattárában, Budapest

ESZTERHÁS I. (1988):A Tátika bazaltbarlangjai - Folia musei historico-naturalis Bakonyiensis 7. szám, Zirc        p. 13-22

ESZTERHÁS I. (1988):A Kovácsi-hegy bazaltbarlnagjai - Foliamusei   historico-naturalis Bakonyiensis 7. szám, Zircp. 23-34

ESZTERHÁS I. (1988):A magyarországi bazaltbarlangok kutatásának eredményei - Karszt és Barlang I. füzet, Budapest  p.15-20

ESZTERHÁS I. (1991):A Medves - Ajnácskői-hegység barlangjai – kézirat a szerző tulajdonában, Isztimér

ESZTERHÁS I. (1994):A Szalánci-hegység barlangjai -kézirat a  Vulkánszpeleológiai KollektívaÉvkönyvében az MKBT és a BI adattárában,  Budapest  p. 137-178

ESZTERHÁS I. (1994):A Velencei-hegység barlangjai - kézirata   VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvébenaz MKBT és a BI adattárában,   Budapest  p. 62-89

ESZTERHÁS I. (1994):A Pokol-lik - Lychnis, A Vulkánszpeleológiai Kollektíva kiadványa, Kapolcs p. 28-35

ESZTERHÁS I. (1996):Höhlen des Mátras - Proceedings of6th   InternationalSymposium on Pseudokarst, Galyatető p. 175-182

ESZTERHÁS I. (1998):A Jakab-hegy barlangjai - kézirat a   Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvébenaz MKBT és a  BI   adattárában,  Budapest   p. 83-102

ESZTERHÁS I. (1999):Kiegészítés a Cserhátnemkarsztos  barlangjainakismeretéhez - kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvében  az MKBT ésa BI adattárában,Budapest

ESZTERHÁS I. (1999):A Kőszegi-hegység   barlangjai - A Berzsenyi Dániel Főiskola TudományosKözleményei (XII.   Természettudományok),   Szombathely p. 97-127

ESZTERHÁS I. (2000):Magyarország nemkarsztos barlangjainaklistája -   kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektíva ÉvkönyvébenazMKBT és a BI   adattárában,  Budapestp. 249-285

ESZTERHÁS I. (2002):A Kemenesalja barlangjai - kézirat a   Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvébenaz MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 237-244

ESZTERHÁS I. (2002):Pszeudokarsztjelenségek a Sajó-medence peremhegységeiben- kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektívaÉvkönyvében  az MKBT és a BI adattárában,Budapest p. 280-285

ESZTERHÁS I. (2003):A Szilvás-kő barlangi atlasza - A Vulkánszpeleológiai Kollektíva (második átdolgozott) kiadványa, Isztimérp. 1-40

ESZTERHÁS I. (2003):A Vajdavár-vidék barlangjai- kézirata Vulkánszpeleológiai Kollektíva ÉvkönyvébenazMKBT és a BI adattárában,  Budapest p. 71-151

ESZTERHÁS I. (2005):Barlangok az egykori „Confinia Batthyániána Esterháziána" vidékén Karszt és Barlang,Budapest  p.63-78

ESZTERHÁS I. (2003):Csörgő-l yuk– in Székely: Magyarország fokozottanvédettbarlangjai Mezőgazda Kiadó,Budapest  p. 229-231

ESZTERHÁS I. (2005):Homokkőbarlangok   képződésének magyarországipéldái– proceedings Karsztfejlődés X.   Konferencia, kiadta a  Berzsenyi Dániel Főiskola   Természetföldrajzi Tanszéke, Szombathely p. 319-335

ESZTERHÁS I. (2005):Felszíni denudációs formákés   gyapjúzsákbarlangok a Velencei-egységbenproceedingsKarsztfejlődés XI.  Konferencia, kiadta a Berzsenyi DánielFőiskola   Természetföldrajzi Tanszéke, Szombathely              p. 195-218

ESZTERHÁS I. (2006):A szentkúti Betyár-barlang –proceedings   Karsztfejlődés XII. Konferencia,    kiadta a Berzsenyi Dániel F őiskola  TermészetföldrajziTanszéke, Szombathely p. 331-347

ESZTERHÁS I. (2006):A Soproni-hegység barlangjai – kézirata Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvébenaz MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 56-94

ESZTERHÁS I. (2007):A szentkúti Betyár-barlang, a legendákföldjén Hegyisport és Turista Magazin (III. évf.4.sz.), Budapest  p. 18-19

ESZTERHÁS I. ( 2008): Examples for genesis ofthe sandstone caves in Hungary Nature Conservation, Kraków p. 13- 21

ESZTERHÁS I. (2008):Mondák és elbeszéléseka Vajdavár barlangjáról / Sagen und Erzälungenvonder Höhle der Woiwodeburg, proceeding of  the „ALCADI '06" Konference,Budapest p. 23-32

ESZTERHÁS I. (2009):Oberflächliche Denudationformen und Wollsackhöhlenim Granit desVelencei-Gebirges (Ungarn)  Cadernos Laboration  Xeolóxicode Laxe N°34, A Coruña p. 27-41

ESZTERHÁS I. (2009):Mittelalterliche Höhlenmünster in Ungarn proceedings of the 10thInternationale Symposium on  Pseudokarst, Gorizia p. 87-94

ESZTERHÁS I. (2010):A Tokaji-hegység barlangtani vázlatakézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvébenaz MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 38-63

ESZTERHÁS I. (2010):Barlangok a Mátrában – inA Mátrai Tájvédelmi Körzet, Heves és Nógrádhatárána Bükki Nemzeti Park kiadványa, Eger p.107-114

ESZTERHÁS I. (2010):Magyarország nemkarsztos barlangjai (listaa 2010. évi adatokszerint) kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvében az MKBT és a BIadattárában,Budapest p. 157-201

ESZTERHÁS - FERENCZI- MOCSÁRI (1999): A Tokaji-hegységbarlangjai IV. rész - kézirat a Vulkánszpeleológiai ollektíva Évkönyvében  az MKBT ésa BI adattárában, Budapest p. 138-206

ESZTERHÁS – FERENCZI (2004): A Tokaji-hegység barlangjaiV. Rész kézirat a Vulkánszpeleológiai KollektívaÉvkönyvében az MKBT és a BI adattárában,Budapest p. 65-117

ESZTERHÁS – SZABÓ G. (2005): A Bükk-vidéknemkarsztos barlangjai II. rész kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyve az MKBT és a BI adattárában,Budapest p. 74-137

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL -SZABÓ - SZARKA - SZILVAY(1992):A Tokaji-hegység barlangjai I. rész - kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvében az MKBT és a BIadattárában, Budapes tp. 100-338

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL - GYURMAN - SCHÄFER - SZABLYÁR- SZABÓ - SZARKA -   SZÁSZ (1993): A Tokaji-hegység barlangjai  II.rész - kézirat a   VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában,   Budapest p. 125-308

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL -SÁRKÖZI - SZARKA - SZILVAY(1994): A   Tokaji-hegység barlangjai III. rész- kézirat a Vulkánszpeleológiai  KollektívaÉvkönyvében az MKBT és a BIadattárában,Budapest p. 90-136

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL - GYURMAN - NÉMETH - SZILVAY-TINN (1995): A Börzsöny barlangjai - kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvében az MKBT és a BIadattárában, Budapest p. 91-221

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL - SZENTI (1997). A Visegrádi-hegységbarlangjai II. rész - kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvében  az MKBT ésa BI adattárában, Budapest p. 109-232

ESZTERHÁS - SZABÓ - SZILVAY - TINN (1996). A Visegrádi-hegység   barlangjai I. rész - kézirat a Vulkánszpeleológiai  KollektívaÉvkönyvében az MKBT és a BIadattárában,Budapest p. 50-152

ESZTERHÁS – SZENTES (2009): Overview of the non-karst cavesin  Hungary proceedings ofthe 15th International Congress of Speleology  (3.Vol.), Kerrvillep. 1474-1480

ESZTERHÁS – SZENTES (2010): Geological sketch and the cavesof the   MátraMountains I n Hungary proceedings of the10th International  Symposiumon Pseudokarst, Gorizia p. 27-42

ESZTERHÁS – SZENTES (2010): Caves Formed in the Volcanic Rocksof Hungary (Part I-II.) proceedings of the 14th International Symposiumon Volcanspeleology, Undara p. 139-196

FERENCZI B. (1999). Kiegészítés a Börzsönybarlangkataszteréhez - kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az  MKBT ésa BI adattárában, Budapest p. 235-260

GAÁL – ESZTERHÁS – HORVÁTH (2007): Barlangokin Karancs-Medves és a  Cseres-hegység TájvédelmiKörzet,  Nógrád és Gömör határán a Bükki Nemzeti Park kiadványa, Eger p.78-90

HOFFER A. (1943): A Tihanyi-félsziget vulkáni képződményei - Földtani Közlöny 73. köt. Budapestp. 400-428

JÁMBOR Á. (1964): Nemkarsztos barlangüregek a Jakab-hegyen- Karszt és Barlang II. füzet, Budapest      p.56-58

JUHÁSZ M. (1982): Jelentés - MKBT  Beszámoló, Budapest p. 178-193

KADIč O. (1952): A Kárpát-medence barlangjai I. kötet- kézirat a MÁFI-ban, Budapest

KEREKES J. (1937) : Az ürömi Ezüsthegyi barlang - BarlangvilágVII. évf. Budapestp. 23

KORDOS L. (1970): A Kevély-csoport barlangjainak katasztere - kézirat a Szpeleológia Barlangkutató Csoport Évi Jelentéseaz MKBT adattárában, Budapest p. 280-285

KORDOS L. (1984): Magyarország barlangjai - Gondolat kiadó,Budapest p. 285-309

KUCHTA Gy. (1962): A legyesbényei Fuló-hegy barlangjai - Borsodi   Földrajzi Évkönyv III-IV. évf., Miskolc   p. 150-156

LEÉL-ÖSSY S. (1957.): A Budai -hegység barlangjai - FöldrajziÉrtesítő VI. évf. 2.Füzet Budapest p. 165-169

MARGITTAY R. (1942): A Balatonvidék barlangjai - Balatoni Kurir jul. 23. p. 1 jul 30 p. 2-3

MOCSÁRY A.(1826): Nemes Nógrád VármegyénekHistóriái, Geográphiai és Statisztikai Esmertetése- Petroczai Trottner Mátyás betüivel, Pest I. köt,p. 226-227, 257 III. köt p. 19

MEDNYÁNSZKY M. (2009): Magyarországi barlanglakások –TERC   Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Budapest  p. 1-190

OZORAY Gy. (1962): The genesis of non-karstic natural cavities as elucidatedby Hungarian Examples - Karszt és Barlangkutatás II. köt. Budapest p. 127-136

PAVUZA, R. (2008): Újabban feldolgozott barlangok és táróka Kőszegi-hegység osztrák oldalán – kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva    Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 106-125

PESTHY F. (1864): Magyarország helynevei - kézirat az Országos Széchenyi Könyvtárban, Budapest (Nógrádfol 79. Somogy fol. 186, 190. Vas fol. 222. Veszprém fol. 207. Zalafol 247. Zemplén fol. 323.)

PRAKFALVI P. (2009): Nógrádszakál melletti falenyomatüregek– kézirat a Vulkánszpeleológiai KollektívaÉvkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 83-98

PRAKFALVI P. (2009): Az erdőkürti Praki-barlangkutatástörténete és genetikája – kézirata Cholnoky Jenő Karszt-és Barlangkutatási Pályázatra, Budapest

PRAKFALVI P. (2010): A nógrádszakáli fatörzslenyomat-barlangok kutatástörténete, földtana és genetikája– kézirat a  Cholniky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatra, Budapest

RÓNAKI L. (1981): Karsztobjektumok és egyéb barlangok1981. évi kataszterezése- kézirat a Mecseki KarsztkutatóCsoport évi jelentésében, Pécs

RÓNAKI L. (2003): A Tatár-lyukjak felderítéseKishajmáson – kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 181-196

RÓNAKI - GÁBOR (2002): A dunaszekcsői  Tatár-lyuk feltárása- kézirat a Mecseki   Karsztkutató Csoport évi   jelentésében,Pécs

RÓNAKI – GÁBOR O. (2002-2003): A Töröklyuk feltárása Dunaszekcsőn   –Karszt és Barlang, Budapest      p. 55-58

SZENTES Gy. (1971): Caves formed in volcanic rocks of Hungary -   Karszt és Barlangkutatás VI. köt. Budapest  p.117-129

SZÉKELY A. (1953): Az ágasvári Csörg őlyuk barlang - Földrajzi Értesítő II. évf. 1.Füzet, Budapest p. 114-124

TARSOLY P.(2010): Gyapjúzsákbarlangok a Velencei-hegységben– kézirat a Vulkánszpeleológiai KollektívaÉvkönyvében  az MKBT és a BI adattárában,Budapest p. 121-140

vissza a nyitó laphoz return to the Homepage