az áttekintő térképhez                    a barlangnevek alfabetikus  listájához                    az áttekintő térképlapjainak táblázataihoz    
 

A  Bükk-vidék nemkarsztos barlangjai

A Bükk-vidék az Északi-középhegység központi, kb. 2500 km2-es tagja. Az 5300-as barlangkataszteri egységhez tartozik. Centrumát egy 800 m fölötti tönkösödött takaróred ős fennsík alkotja. Ezt   az alacsonyabb helyzetű, völgyekkel és hegyközi medencékkel tagolt réteglépcsős tönkök veszik körül, majd az egész hegységet változatos tektonikai és törmelék-felhalmozódásos lejtővidék övezi.

A Bükk-vidék kőzetanyaga – a     közhiedelemmel ellentétben – nemcsak mészkövekből áll, hanem     felépítésében a legkülönbözőbb üledékes kőzetektől kezdve atöbbféle    vulkanikus kőzeteken át az átalakultkőzetek is résztvesznek.A meszes     karsztosodókőzetek aránya  csakkb. 35 %, mintegy15%-nyi a   vulkanikus  kőzetek elterjedése és vagy 50%-t tesznek ki a   homokos, kavicsos,agyagos üledékek, illetve ezek metamorfizálódott  változatai. A   hegységben ismertté váltmintegy1000   természetes eredetű barlang döntő   többségemészkövekben   keletkezett karsztbarlang, de ismerünk 60  nemkarsztos   barlangotis, valamint kb. 1200 nemkarsztosodó kőzetbevájt,főleg   egykoribarlanglakást jelentő mesterségesüreget.

A 42 természetes keletkezésű    nemkarsztos   barlang nagyobb része (22 db) vulkanikus    kőzetekben (diabáz, riolit,   riolitignimbrit,    andezitagglomerátum és tufái) alakult. Vannak tektonikus    barlangok, mint a riolitban alakult Haramia-gödör,valamint a      riolitignimbritben képződött  Suducka-zsomboly,vagy Jósda-barlang.    A Damasa-szakadék valamennyi  barlangja (pl.Csapda, Pele-vár)a    lesuvadt andezitagglomerátum tömbök között képződött atektonikus    barlang. Aprózódással keletkezett   riolittufában a    Nyomó-hegyi-barlang, illetve andezittufábana      Csüngő-kői-eresz. Néhány tömbközi álbarlang (pl.      Felső-szurdoki-álbarlang) szintén vulkanikus kőzetben alakult.

Üledékes és átalakult    kőzetben 20  nemkarsztos barlang képződött. Aprózódással      és mállással keletkezett a két Mogyorósi barlang Nagyvisnyó határában.     Egy feltételezett karsztos üreg agyagpalába való felharapódzása által      jött létre a bükkzsérci Agyagpala-zsomboly. Édesvízi mészkőben      térközbezáródással keletkezett a Bükk 15 ismertté vált      mésztufabarlangja Miskolc, Eger, Mónosbél ésVarbó határában (pl.      Palota-szálló alatti üregek, Dobó-bástya barlangjai,    Vízfő-mésztufabarlangok,  vagy a Dubrica-kúti-darázskőüregek).

A Bükk-vidéken már csak nagy    számuk miatt is meghatározóak a nemkarsztos kőzetekbe (főleg    riolittufába  és homokkőbe) vágott mesterséges üregek. Jelen    kataszterünkbe viszont  csak a helybéliek által barlangnak tartott,    korábbi funkciójukat már   elvesztett kultikus és gazdasági    céllal készített 18 üreget  vettük fel  kihagytuk a felsorolásból a    több mint ezer barlanglakást,  kazamatát, pincét stb.

A 10 métert meghaladó nemkarsztos barlangok a Bükk-vidékena következők:

1. Anna-mésztufabarlang mésztufa Miskolc kb. 380 m a természetes  rész

2. Soltészkerti-mésztufabarlang mésztufa Miskolc 115m

3. Táncterem - Lepkés-ág andezitagglomerátum Bánhorváti 58 /-6 m

4. Mély-hasadék andezitagglomerátum Bánhorváti 23,5/-19 m

5. Agyagpala-zsomboly agyagpala Bükkzsérc 23,5/-16,6 m

6. Lyukas-hasadék andezitagglomerátum Bánhorváti 21/-5,5 m

7. Nyomó-hegyi-barlang riolittufa Bükkzsérc 16/-7,6 m

8. Csapda andezitagglomerátum Bánhorváti 13/-6,8 m

9. Haramia-gödör riolittufa Egerbakta 13/-5,8 m

10. Víz-fői-barlang mésztufa Mónosbél 12,7/+0,8 m

A legtöbb nemkarsztos barlang   Bánhorvátiban (11 db), Miskolcon (8   db), Cserépváralján   (5db) van. A 43 természetes eredetű   nemkarsztos barlang   hossza  hozzávetőleg 1045 m (az ismert mesterséges üregekhossza   közel 6000 m).

                        

vissza a nyitó térképhez