a z áttekintő térképhez                      a barlangnevek alfabetikus  listájához                     az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz    

                    

A

A Bakony nemkarsztos barlangjai

A Bakony a Dunántúli-középhegység legnagyobb területű, kb. 4000 km2-es középtája. A Balaton és a Marcal-folyó között található. Barlangkataszterileg a 4400-es kataszteri egységhez tartozik. A hegység meghatározó formaelemei a különböző magasságú középhegységi fennsíkok, tönkösödött sasbércek, az ezeket elválasztó hegyközi medencék. A táj déli és nyugati részén gyakoriak még a bazaltkúpok és -takarók, a központi részekhez pedig változatos lejtővidékek támaszkodnak.

A Bakony földtanilag is igen változatos. A paleozoikumtól a holocénig keletkezett sokféle karbonátos, kvarcos és szerves üledék, valamint vulkánikus kőzet fordul elő. A hegységet túlnyomóan középkori mészkövek és dolomitok építik fel, amiben számos karsztbarlang található, de ez a nemkarsztos barlangok szempontjából indifferens. Lényegesen szegényebb a kvarcos üledékek (homokkő, konglomerátum) és a bazalt elterjedése, melyekben viszont 185 természetes eredetű nemkarsztos barlangot ismerünk (és felsorolunk e kőzetekben még 20 barlangnak tartott mesterséges üreget is). A nemkarsztos barlangok közül a legtöbb (82 db) bazaltban alakult. A bazalthegyek többségében ismerünk barlangokat. Több üreg van a Badacsonyban, a Tátikán, a Kovácsi-hegyen, a Szent György-hegyen. A Tihanyi-félsziget barlangjainak zöme (41 üreg) gejziritben képződött. A Déli-Bakony meszes kötésű miocén konglomerátumaiban 35 barlangot, a Káli-medence kovás kötésű pannon homokköveiben pedig 13 üreget ismerünk. Tudunk még 13 bazalttufában és 1 löszben alakult barlangról. A mesterséges üregeket leginkább bazalttufában (Tihany) és pannoniai finomhomokos agyagban (Balatonkenese) készítették.

A Bakony nemkarsztos barlangjai között vannak szingenetikus keletkezésűek, mint a szigligeti gázhólyagok vagy a tihanyi gázrobbanásos üregek. Sokkal több viszont a posztgenetikus barlang. Elterjedtek a tektonikus repedés menti elmozdulás során alakult barlangok. A kőzetperemmel párhuzamos repedés mentén alakult a kapolcsi Pokol-lik, vagy a zalaszántói Remete-barlang – a kőzetperemre merőleges repedés mentén a Tátikai-hasadékbarlang. Aprózódással szintén több barlang keletkezett, így a felharapódzással létrejött Pulai-bazaltbarlang, vagy a Badacsony és a Szent György-hegy bazaltorgonái között kipergéssel keletkezett üregek. Mállásos keletkezésű barlangok közül a legszembeötlőbbek a Tihanyi-félsziget gejziritjében lúgos oldódással alakult üregek, a 40 gejziritbarlang. A bazalthegyek törmeléklejtőjében jellegzetesek az atektonikus és álbarlangok, mint a Kovácsi-hegyi Vadlány-lik, vagy a Szent György-hegyi Sárkány-jégbarlangok. A Tihanyi-félszigeten a Kis-erdő-teői eresz közelében barlangméretet el nem érő tafoni a bazalttufában.

A 10 métert meghaladó nemkarsztos barlangok a Bakonyban a következők:

 

1.

Pulai-bazaltbarlang

bazalt

Pula

151

/-22 m

2.

3.

Halász Árpád-barlang

Panka-aknabarlang

bazalt

bazalt

Nagyvázsony

Badacsonytomaj

72

58

/-6 m

/-18 m

4.

Pokol-lik

bazalt

Kapolcs

51

/+3 m

5.

Remete-barlang

bazalt

Zalaszántó

39

/20 m

6.

1-es Sárkány-jégbarlang

bazalt

Tapolca

32

/-10 m

7.

Halápi-bazaltlyuk

bazalt

Zalahaláp

kb. -30 m

8.

Araszoló-barlang

bazalt

Raposka

26

/-10 m

 9.

Vadlány-lik

bazalt

Nagygörbő

24

/-4 m

10.

Gödrösi Explózios-barlang

bazalttufa

Tihany

16

/-6 m

11.

Ternye-barlang

bazalt

Badacsonytomaj

14

/+5 m

12.

Forrás-barlang

gejzirit

Tihany

14

/+2 m

13.

Kőkamra

bazalt

Nagygörbő

12

/+4 m

14.

15.

Orgonabillentyű - barlang

Pulai-bazalttufabarlang

bazalt

bazalttufa

Badacsonytomaj

Pula

11

10

0 m

/+2 m

16.

Fehér-parti 1-es barlang

gejzirit

Tihany

10

/+1 m

 

A legtöbb nemkarsztos barlang Tihanyban (45 db), Badacsonytomajban (31 db) és Nagygörbőn (11 db) található. A Bakony eddig ismert természetes keletkezésű nemkarsztos barlangjainak együttes hossza 1181 m (a húsz említett mesterséges üregé 84 m).

 

vissza a nyitó térképhez