A Soproni -hegység nemkarsztos barlangjai
Non-karstic Caves of the Soproni Mountains
Nichtkarsthöhlen des Ödenburger Gebirges

  A fényképek listája ( a barlang bejáratát feltüntető térkép lapszámával)
   List of the
Photographs (with the Page Number of the Map showingthe Cave Entrance)

                          az áttekintő térképhez               a barlangnevek alfabetikus  listájához         az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                                           to the index map                         to the alphabetic list of cave names             to the tables of the index map     

                               
            


vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map