északi vagy déli áttekintő térképhez             a barlangnevek alfabetikus  listájához             az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                              to the northern or southern index map           to the alphabetic list of cave names                   to the tables of the index map   

     
 

                                     vissza
a nyitó térképhez 
  return to the Start Map