északi vagy déli áttekintő térképhez             a barlangnevek alfabetikus  listájához             az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                              to the northern or southern index map           to the alphabetic list of cave names                  to the tables of the index map                     

                   vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map