északi vagy déli áttekintő térképhez             a barlangnevek alfabetikus  listájához             az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                               to the northern or southern index map          to the alphabetic list of cave names                  to the tables of the index map                                    
                   vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map