A Soproni -hegységnemkarsztos barlangjai
Non-karstic Caves of the Soproni Mountains
Nichtkarsthöhlen des Ödenburger Gebirges


   A barlangtérképek listája ( a barlang bejáratát feltüntető  térkép lapszámával)
   List of the Cave
Surveys (with the Page Number of the Map showingthe Cave Entrance)

                    az áttekintő térképhez               a barlangnevek alfabetikus  listájához          az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                                        to the index map                         to the alphabetic list of cave names               to the tables of the index map   
         

vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map